• darkblurbg

Welke schade kunnen wij voor u verhalen?

Wij kunnen materiële en immateriële schade voor u verhalen.

Onder materiële schade wordt onder andere verstaan:

  • Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
  • Medische kosten
  • Verlies arbeidsvermogen (inkomensschade)
  • Pensioenschade
  • Verlies zelfwerkzaamheid (zoals klussen in en om uw woning)
  • Reiskosten
  • Studiekosten en studievertraging
  • Wettelijke rente
  • Toekomstschade
  • Buitengerechtelijke kosten (kosten voor rechtsbijstand)

Daarnaast heeft u als slachtoffer ook recht op vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, voor pijn en ongemak, lichamelijke beperkingen, littekens, psychische klachten en gevoelens van verdriet en onmacht. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van het soort letsel, de beperkingen die eruit voortvloeien, uw beroep, uw leeftijd en andere omstandigheden.