• darkblurbg

De wet stelt zeer strenge eisen en regels aan de zorgplicht van een werkgever. In veel gevallen kan een werkgever daar niet aan voldoen. In de praktijk is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de geleden schade. Uw werkgever is natuurlijk niet aansprakelijk als het ongeval door uw opzet of door roekeloos gedrag is ontstaan.

 

U twijfelt

U twijfelt of u uw werkgever aansprakelijk moet stellen voor een ongeval. “Ik zou mijn baan wel eens kunnen verliezen..” of “de werkverhouding gaat daar vast niet beter van worden..” zijn uitspraken die we wel eens horen. Maar neemt u bij uw afwegingen ook mee dat een bedrijfsongeval veel en langdurige gevolgen kan hebben. U kunt soms niet of nauwelijks meer uw werk uitvoeren. De opgelopen klachten en beperkingen kunnen tijdelijk van aard zijn maar de kans bestaat ook dat ze blijvend van aard zijn. Wat nu over 10 jaar?

 

De werkgever is meestal verzekerd

De schade die u als slachtoffer van een bedrijfsongeval oploopt kunt u bij uw werkgever verhalen. In de meeste gevallen heeft uw werkgever een wettelijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering waarop hij/zij een beroep kan doen. De werkgever betaald uw schade dus meestal niet zelf. Engberink en Kluijt kijkt niet alleen naar de schuldvraag en de kosten die daar direct aan gerelateerd zijn, maar kijkt ook naar de toekomst.

 

Uitzendbureau / detachering

Ook als u via een uitzendbureau of detacheringsbureau aan de slag bent, kunt u de geleden schade vaak verhalen op uw werkgever of opdrachtgever. Neem ook in dat geval contact met ons op.

Engberink en Kluijt beschikt over de benodigde specialistische kennis en vaardigheden en loodst u door dit gecompliceerde proces.

Neem contact met ons op via de mail; info@engberinkenkluijt.nl of bel ons op 085-0188598.

Naar contactformulier