• darkblurbg

Familie en naasten worden door een plotseling overlijden van iemand na een ongeval enorm geraakt. Gevoelens van verdriet, onbegrip en ook wel boosheid zijn sterk aanwezig. De eerste periode na een overlijden staat meestal in het teken van de uitvaart. Daarna dringt zich vaak een periode van onzekerheid op omdat nabestaanden vaak te maken krijgen met allerlei kosten en een verminderd (gezins)inkomen.

Ook bij overlijden hebben vorderingsgerechtigden wettelijk het recht om de eventueel aansprakelijke partij aan te spreken voor schadevergoeding. Dit is niet eenvoudig te berekenen, u hebt hier deskundig advies bij nodig.

Voor vergoeding van overlijdensschade komt de volgende schade in aanmerking:                                                      

  • Begrafeniskosten
  • Vergoeding voor gederfd levensonderhoud.

Naast deze twee schadecomponenten is er bij ongevallen vanaf 1 januari 2019 nog een schadecomponent waarvoor nabestaanden in aanmerking kunnen komen; Affectieschade. Dit is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden. Een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde.

Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking. Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders/verzorgers komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed.

Wanneer u eraan toe bent om aandacht te geven aan de financiële / zakelijke aspecten na een overlijden neemt u dan contact met ons op en laat u vrijblijvend adviseren over uw mogelijkheden en uw rechten.

Neem contact met ons op via de mail; info@engberinkenkluijt.nl of bel ons op 085-0188598.

Naar contactformulier