• darkblurbg

Wanneer u als bestuurder een schade veroorzaakt, kunt u hier letselschade aan overhouden. Indien u de schade zelf hebt veroorzaakt, kunt u deze schade nergens verhalen. Behalve als u een schadeverzekering Inzittenden hebt.

 

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden dekt materiele schade en letselschade aan inzittenden en de bestuurder. Ook de bagage is meeverzekerd. Het uitbetaalde bedrag staat gelijk aan de werkelijk geleden schade. De verzekeraar kijkt niet naar wie schuldige is aan het ongeval. Ook wanneer er geen schuldige valt aan te wijzen, keert de verzekering gewoon uit. De schadeverzekering inzittenden is er voor alle passagiers die in een auto passen. Daarbij kijkt de verzekeraar naar het aantal gordels in de auto. Het aantal gordels geven namelijk aan hoeveel mensen er in een auto kunnen. De maximale vergoeding verschilt per verzekeraar en is terug te vinden in de verzekeringspolis. Het maximum polis bedrag geldt voor alle inzittenden inclusief bestuurder. Dit kunnen wij verder voor u uitzoeken.

 

Ongevallen inzittenden verzekering

Naast de schade inzittenden verzekering bestaat er ook een ongevallen inzittenden verzekering. De ongevallen inzittenden verzekering biedt een veel beperktere dekking. Wanneer de bestuurder of inzittende komt te overlijden keert de verzekering een vast bedrag uit. Wanneer de bestuurder of inzittende invalide raakt keert de verzekering op basis van het percentage blijvende invaliditeit in relatie tot de verzekerde som een vast bedrag uit. Deze verzekering kent geen vergoeding voor de bagage van de inzittenden en bestuurder.

Engberink en Kluijt kan namens u de schade claimen bij uw SVI verzekeraar.

Neem contact met ons op via de mail; info@engberinkenkluijt.nl of bel ons op 085-0188598.

Naar contactformulier